Go to the main page
Лабораторія кріоморфології


Відділ кріоморфології є одним із найстаріших відділів ІПКіК НАН України, який має власні наукові традиції, що закладено у 70-х роках. Відділом керували видатні вчені проф. В. Чередниченко (1972 – 1974 рр.) та проф. Є. Панков (1974-1977). З 1977 по 2014 рр. відділ очолювала лауреат Державних премій СРСР та України, професор Тетяна Юрченко.
З 2015 по 2016 рр. відділ, а потім лабораторію кріоморфології (з 2016 р. по теперішній час) очолює д.б.н. Рєпін Микола. За історію відділу в ньому виконано та захищено 3 докторських та 15 кандидатських дисертацій.


Head of the Department
Микола Репін


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Основним напрямком діяльності лабораторії є вирішення завдань корекції функції нирок і внутрішніх органів, оцінка  їх морфологічного стану після введення  біологічно активних речовин кріоекстрактів фетоплацентарного походження як фактора  профілактики та мінімізації наслідків ниркової патології, а також вивчити їх вплив на регенеративні процеси при гострих ураженнях різної етіології на моделі рабдоміолізу травматичного та токсичного походження. Крім того, першорядне значення мають дослідження структурно-функціональних параметрів клітин за гіпотермії, на різних етапах кріоконсервації та за дії інших екстремальних факторів.

В лабораторії є електронні мікроскопи: просвічуючий електронний мікроскоп ПЕМ-125К, оснащений системою візуалізації SAI-01A (ВАТ «Selmi») та програмним забезпеченням обробки зображень (KAPPA, Німеччина); та скануючий електронний мікроскоп РЕММА-101А (ВАТ «Селмі») з дисплеєм цифрового зображення фірми «SEO». Допоміжне обладнання: установка вакуумного напилення ВУП-5М; ультрамікротоми УМТП-6, УМПТ-7 (ВАТ «Селмі», м. Суми); оптичні мікроскопи; цифровий фотоапарат Sigeta UCMOS 3.1MP; установка для сублімаційного розриву біологічних об'єктів у вакуумі. Наявне сучасне мікроскопічне обладнання дозволяє проводити морфологічні та морфометричні дослідження.

Go to the main page

Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com