Заступник директора інституту д.б.н. професор Олег Анатолійович Нардід

Нардід Олег Анатолійович закінчив Харківський державний університет імені О.М. Горького (нині – Харківський Національний університет ім. Каразіна) у 1970 році, у 1979 р. захистив кандидатську, а у 2012 р. – докторську дисертацію зі спеціальності «кріобіологія». З 2014 р. є професором за спеціальністю «кріобіологія». В Інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (ІПКіК НАН України) працює з 1972 року. З 2000 р. – завідувач відділу кріобіофізики, а з 2015 р. – заступник директора ІПКіК НАН України з наукової роботи.

О.А. Нардід є відомим спеціалістом у галузях кріобіології, клітинної та молекулярної кріобіофізики, молекулярної біології та біомедичної електроніки. Працює над вивченням на молекулярному рівні механізмів кріопошкоджень і кріозахисту біооб'єктів у процесі кріоконсервування.

Результати наукових досліджень О.А. Нардіда представлені у понад 300 наукових публікацій, серед яких 15 патентів, 2 монографії, підручник, атлас ІЧ-спектрів кріопротекторів, методичні рекомендації з кріоконсервування клітин донорської крові, затверджені МОЗ України. О.А. Нардід є автором і співавтором статей, опублікованих у журналах І та ІІ картелів, зокрема у журналі «Cryobiology». Олег Анатолійович має індекс Гірша за Google Scholar – 7, за Scopus – 4.

О.А. Нардід є професором кафедри UNESCO з кріобіології і кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, у якому викладає авторські курси «Біосенсорика» та «Технологія мікробіосенсорів».

Був науковим керівником проєктів Фонду фундаментальних досліджень Державного комітету України з питань науки та технологій, Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства України з питань науки і технологій, комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Дослідження у галузі сенсорних систем і технологій».

О.А. Нардід є членом редакційної колегії наукового журналу «Проблеми кріобіології і кріомедицини», спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями «кріобіологія» та «кріомедицина», заступником голови Вченої ради ІПКіК НАН України.


Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com