Дополнительные научные формирования
 
Аспірантура в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
оголошує конкурс до аспірантури з відривом від виробництва з наукових спеціальностей:

091 – біологія (спеціалізація кріобіологія),
222 – медицина (спеціалізація кріомедицина).

Вступникам до аспірантури необхідно надати на ім’я директора інституту такі документи:

 • заяву;
 • оригінал та копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра чи освітньо - кваліфікаційний рівень спеціаліста і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копію нострифікованого диплома);
 • оригінал та копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • оригінал та копію ідентифікаційного коду;
 • військовий квіток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних) та їх копію;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • медичну довідку про стан здоров’я;
 • витяг із засідання кафедри та факультету про рекомендацію до вступу в аспірантуру;
 • список наукових праць і винаходів (особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові реферати);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (при наявності);
 • З кольорові фотокартки розміром 3x4 см;


Строк подачі документів з 19 липня по 06 вересня 2019 року.

диссертация Правила прийому до аспірантури


Украина, 61016, Харьков, ул. Переяславская 23,
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины
Тел: +38 (057) 373-41-43,   373-38-07,   373-30-39;     Факс: +38 (057) 373-59-52
E-mail: cryo@online.kharkov.ua